Üstün yetenek kavramı da zekâ kavramı gibi net bir tanıma sahip olmasa da üstün yeteneğin tanımına ilişkin birçok yaklaşım bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri üstün yetenekli çocukları “Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi ya da akademik olarak akranlarından yüksek başarı gösterdiği uzmanlarca onaylanmış bireyler” olarak ele almaktadır (Bilsem Yönergesi, 2009). Uzun (2004), üstün yeteneklileri 130 ZB ve üstü zihinsel kapasiteye sahip bireyler olarak tanımlamaktadır.

Bununla birlikte zekâyı tek boyutlu ele alan dönemleri yansıtan bir tanım Sousa tarafından yapılmıştır. Sousa’ya göre (2003),  yüksek yetenek bölümü (ZB) üstün yeteneği ifade etmektedir. Maker (2003), üstün yeteneğin temel bileşenlerini; ilgiler, istekler, karmaşık problem çözme yeteneklerinin olduğunu ifade etmektedir. Üstün yetenekli çocuklar zoru severler, karmaşık sorunlara etkili ve kısa sürede çözüm üretirler.

Tannenbaum (2003) üstün yeteneği, farklı alanlarda örnek işler üreten ve çok iyi uygulayanlar olarak ifade etmektedir. Gagné (2003) üstün yeteneği; yüksek becerilerin ve aktivitelerin akranlarından en az %10 üst bilgi ve donanıma sahip olma şeklinde tanımlamaktadır. Webb, Meckstroth & Tolan (2003), her toplumun %1,5 ile %3 dilimi arasında kalan bireyleri üstün yetenekli olarak ifade etmektedirler. Clark (2002), üstün yeteneklileri, olağanüstü gizilgüçlerinden dolayı başarılması güç işleri becerebilen kişiler olarak ifade etmektedir.

Koshy (2001), farklı araştırmaları incelediği çalışmasında üstün yeteneği; liderlik, yüksek zekâ, sanat yeteneği, fiziki yetenek, mekanik yetenek, yaratıcılık gibi özelliklerle ifade etmektedir. Winner (1996) üstün yetenekliliği, belli bir alanda üstün yeteneği olan, yüksek yaratıcı özelliklere sahip, belli görevlerde sorumluluk sahibi olmak şeklinde ifade etmektedir. MEB tarafından 1991 yılında Özel Eğitim Konseyi’nde yapılan üstün yetenekli çocuk tanımı şu şekildedir: Genel ya da özel yetenek bakımından akranlarıdan yüksek performans gösterdiği uzmanlarca belirlenmiş çocuktur.

Sisk’e göre (1987) üstün yetenek, alanında uzman kişilerce belirlenmiş yeteneklerinden dolayı yüksek kapasiteli iş yapmaktır. Feldhusen & Kollof’a göre (1986) üstün yetenek; özel yetenek, genel beceri, kendilik kavramı ve motivasyonun bileşkesidir. Freeman (1985), üstün yetenekliliği; herhangi bir alanda gizil güçlerini en üst düzeyde sergileyebilen kişiler olarak ifade etmektedir.

logo.png
Bize Ulaşın

+90 544 44  

UYCEP

89237

Liman Mahallesi, 60. Sokak D:No. 19 T-Mall Karşısı – Liman Mevkii, 07130 Konyaaltı/Antalya

Bizi Takip Edin
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

© 2019 Developed and Created By UYCEPTeam. All Rights Reserved